Jag är universitetsforskare och huvudförtroeJag har varit aktivt involverad i politik i ungefär tio år. Jag är en aktiv samhällsdebattör. Sidan kirjoituksia på min webbplats har en lista på mina senaste skriftliga alster. Sidan Mediassa hjar en lista på artiklar som beskriver min verksamhetndeman vid Tammerfors universitet. Jag är doktor i samhällsvetenskap och har sjuksköterskeutbildning. Jag bor i Tammerfors, Tammela med min make. Den 14-åriga Vili-katten hör dessutom till familjen.

Jag är ledamot i Tammerfors stads stadsfullmäktige i Tammerfors och en medlem i styrelsen av Birkalands sjukvårdsdistrikt. Läs mera om mina förtroendepositioner på sidan luottamustehtävät.

I mitt forskningsarbete har jag specialiserat mig i hälsokommunikation och journalistik. Mitt aktuella forskningsarbete studerar hur sociala medier påverkar interaktionen mellan läkare, vårdpersonal och patienter samt digitaliseringen av kommunikation kring hälsovård. Jag har också undersökt hur kön påverkar journalistarbete.

Varför för EU

Europa är vårt hem. Det är upp till EU att se till att Europa är ett rättvist och tryggt hem för alla som bor här. I valet till Europaparlamentet bestäms vilken riktning utvecklingen av vår kontinent tar.

EU har varit och är upprätthållare av fred och stabilitet i Europa. EU har visat exempel på hur internationellt samarbete kan bidra till fred utan militär allians. Så skall det fortsätta.

Stoppa klimatförändringen och skapa jobb

Det krävs internationellt samarbete för att motarbeta klimatförändringen som hotar mänsklighetens framtid. Europeiska unionen måste bli en pionjär i kampen mot klimatförändringen.Kampen mot klimatförändringen är återuppbyggnadsarbete i vår tid. Den ekologiska återuppbyggnaden av Europa skapar också jobb.

Medel för en ekologisk återuppbyggnad av Europa kan samlas in genom straffskatter på produkter och tjänster som belastar naturen produkter såsom plast och flyg,  och genom att införa koldioxidstullavgifter på produkter som importeras från länder utanför EU. Tillgångar för klimatarbete kan även ökas genom att bekämpa grå ekonomi och skatteflykt, vilket kommer att öka skatteintäkterna i Europeiska unionens medlemsstater.

Garantera lika mänskliga rättigheter till alla

Europa är vårt hem. Europa skall vara ett bra hem där ingen behöver vara rädd. Alla som bor i Europa måste ha rätt till välfärd och möjlighet att delta i samhället. Ingen skall bli föremål för diskriminering och kränkning av mänskliga rättigheter. Europeiska unionen måste därför kräva att alla medlemsstater följer EU:s grundläggande värderingar, respekt för mänsklig värdighet mänskliga rättigheter, frihet, demokrati, jämställdhet och rättsstatsprincipen.

Läs mera om mina valmål i Vänsterförbundets utmärkta och mångsidiga valprogram inför EU-valet (på finska). Du kan läsa mera om Vänsterförbundet här.

Kontakt:
s.torkkola AT gmail.com
tel. 044 525 2736

Kom och träffa
Kalender (på finska)