Tio års erfarenhet av kommunalpolitik i Tammerfors har lärt mig, att en enskild folkvald kan få inflytande på beslut genom att göra sig förtrogen med frågorna. Under mandatperioden som nu närmar sitt slut har jag varit en av de mest aktiva medlemmarna i stadsfullmäktige. Jag har tagit upp stadsbornas bekymmer för diskussion och beslut bland annat genom att göra skriftliga frågor och motioner. Flesta av dem har rört kvaliteten och tillgängligheten av social- och hälsovårdstjänster, men jag har även gjort förslag som gäller öppenheten av stadens beslutsförfarande, lystring till stadsborna och om att motverka korruptiva drag i stadens beslutsförfarande. Som ett exempel kan nämnas att som följd av min motion som gällde spekulation med tomter som staden hyr ut förändrade staden sin praxis  i samband med uthyrning. Staden tog i bruk ett formulär för anhållan av hyresrätt, där avsikter för bruket av tomten utreds, med syftet att motarbeta överföring av hyresrätt till en tredje part.

Förutom mitt medlemskap i stadsfullmäktige har jag under mandatperioden varit aktiv som suppleant i stadsstyrelsen, medlem i konsernutskottet samt styrelsemedlem i Birkaland sjukvårdsdistrikt och fonden för Tays understöd.

Jag jobbar som uni­ver­si­tets­fors­ka­re vid Tammerfors universitet och år aktiv som huvudtroendeperson för Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade (FOSU). Jag är utbildad politices doktor, journalist och sjuksköterska. Jag bor i stadsdelen Tammela med make och katt. Den största delen av min fritid sysslar jag med samhälleliga aktiviteter. Mitt käraste hobby är att redigera webbtidningen Vasen Kaista.

Tjänster, miljö och öppet beslutsförfarande

De viktigaste uppgifterna för stadsfullmäktige är att besluta om tjänster för stadsborna och om stadsmiljön. Som medlem i stadsfullmäktige förbinder jag mig att jobba för att:

  • alla tammerforsare får de social- och hälsotjänster, likväl kultur- och motionstjänster de behöver
  • tammerforsare bor i en trivsam stadsmiljö, som byggs med respekt för det förflutna
  • tammerforsarna får sin röst hörd i beslutsfattandet och motiveringarna för besluten redovisas öppet

Kontakta mig: s.torkkola at gmail.com,  telefon 044 5252736