Jag är universitetsforskare och huvudförtroeJag har varit aktivt involverad i politik i ungefär tio år. Jag är en aktiv samhällsdebattör. Sidan kirjoituksia på min webbplats har en lista på mina senaste skriftliga alster. Sidan Mediassa hjar en lista på artiklar som beskriver min verksamhetndeman vid Tammerfors universitet. Jag är doktor i samhällsvetenskap och har sjuksköterskeutbildning. Jag bor i Tammerfors, Tammela med min make. Den 14-åriga Vili-katten hör dessutom till familjen.

Jag är ledamot i Tammerfors stads stadsfullmäktige i Tammerfors och en medlem i styrelsen av Birkalands sjukvårdsdistrikt. Läs mera om mina förtroendepositioner på sidan luottamustehtävät.

I mitt forskningsarbete har jag specialiserat mig i hälsokommunikation och journalistik. Mitt aktuella forskningsarbete studerar hur sociala medier påverkar interaktionen mellan läkare, vårdpersonal och patienter samt digitaliseringen av kommunikation kring hälsovård. Jag har också undersökt hur kön påverkar journalistarbete.

Kontakt:
s.torkkola AT gmail.com
tel. 044 525 2736