Sinikan eurovaalikampanja avattiin Pirkanmaan vasemmiston piirikokouksessa. (Kuva: Oskari Jokinen.)

Pirkanmaan vasemmistoliitto tiedottaa

Sinikka Torkkola: Oikeudenmukainen ja turvallinen Eurooppa kaikille, ei harvoille

Vasemmistoliiton eurovaaliehdokas Sinikka Torkkolan vaalikampanja avattiin lauantaina Pirkanmaan Vasemmistoliiton piirikokouksessa. Torkkola lähtee eurovaaleihin oikeudenmukaisen ja turvallisen Euroopan puolesta.

– On hyvä muistaa, millainen merkitys Euroopan unionilla on ollut rauhan ja vakauden ylläpitäjä. Yhteenkään EU:n jäsenmaahan ei ole hyökätty eivätkä EU:n jäsenmaat ole sotineet keskenään. Kansainvälinen yhteistyö on paras tapa ylläpitää rauhaa niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa.

Rauhan ja vakauden ohella Torkkola kertoo kärkiteemakseen ilmastonmuutoksen hillitsemisen. Euroopan unionin tulee olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ilmastonmuutoksen vaativia toimia ei tue maksattaa pienituloisilla vaan se on tehtävä myös sosiaalisesti oikeudenmukaisesti. Ilmastonmuutoksen torjunnalla voidaan luoda uusia työpaikkoja. Eurooppa tarvitseekin ympäristön kannalta kestävän jälleenrakennusohjelman.

Sinikka Torkkola muistuttaa, että ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi tarvitaan lisää rahaa, jota voidaan saada vähentämällä verojen välttelyä. Euroopan unioni onkin avaintekijä verovälttelyn vähentämiseksi ja harmaan talouden torjumiseksi.

– Euroopan unionin alueella olevat veroparatiisit mahdollistavat verojen välttelyn ja suoranaisen talousrikollisuuden.  EU:n tuleekin sulkea alueellaan toimivat veroparatiisit ja tyrehdyttää maailman veroparatiiseihin virtaavat laittomat pääomat, vaatii Sinikka Torkkola.

Sinikka Torkkola on yliopistotutkija ja Tampereen yliopiston pääluottamusihminen. Koulutukseltaan Torkkola on yhteiskuntatieteiden tohtori ja sairaanhoitaja. Hän on Tampereen kaupunginvaltuutettu ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen. Akaan Viialassa aikuiseksi kasvanut, 58-vuotias Torkkola asuu Tampereella puolisonsa kanssa.

 

Lisätietoja:

Sinikka Torkkola, 040 10 9785; 044 52 52 736
s.torkkola@gmail.com
Twitter: https://twitter.com/sinikkatorkkola
Verkkosivu: torkkolasinikka.fi
P
oliitikkoprofiili Facebookissa: https://www.facebook.com/sinikkatorkkola2/

 

Marja-Leena Torkki
Pirkanmaan Vasemmistoliiton puheenjohtaja