Kuluvalla valtuustokaudella olen tehnyt valtuustoaloitteita ja kyselyitä asioista, joista olen saanut yhteydenottoj kaupunkilaisilta tai jotka ovat nousseet esiin keskusteluissa kansalaisten ja muiden luottamushenkilöiden kanssa.

Valtuustokauden tilinpäätöksissä arvioin päättyvää valtuustokautta:

Valtuustokauden tilinpäätös 1: tärkeintä on kaupunkilaisten palvelut (julkaistu 7.6.2021)

Valtuustokauden tilinpäätös 2: viihtyisän, vehreän ja menneisyyttä kunnioittavan kaupungin puolustusta

Valtuustokauden tilinpäätös 3: korruptiivisten piirteiden kitkentää

Valtuustokyselyt

Jatko-opintoihin myönnettyjen apurahojen vaikutus asiakasmaksuihin. 22.3.2021

Miten päihderiippuvaisten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten yhdenvertainen kohtelu ja palveluiden saatavuus toteutuu Tampereen kaupungin perusterveydenhuollossa? 11.8.2020

Terveydenhuollon toimivuuden ja laadun seuranta 27.1.2020

Asemakaavan 8653 Morkun aukio ja Ratapihankatu valmistelun avoimuus, läpinäkyvyys ja julkisuus. 22.1.2018

Tampereen kaupungin asukkaiden yhdenvertaiset mahdollisuudet saada tietoa liikuntaryhmien toiminnasta. 18.12.2017

Valtuustoaloitteet

Kalevankankaan joukkohaudan uhrien nimeäminen osana kulttuuripääkaupunkihakua 14.12.2020

Ulkoiluttajien ja lisähoitajien palkkaaminen Tampereen kaupungin ikäihmisten laitospalveluihin läheisten tapaamisen mahdollistamiseksi 18.5.2020

Yksityiskohtainen kriisiviestintäsuunnitelma Tampereen kaupungille 18.5.2020

Maatapitkin matkustaminen mahdolliseksi henkilökunnalle ja luottamushenkilöille 17.2.2020

Oikea hoito, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa 17.2.2020

Harmaan talouden torjuntaohjelman perustaminen 18.2.2019

Keinottelun estäminen kaupungin vuokratonteilla 22.1.2019

Ikäihmisten palveluista tiedottaminen 21.8.2018

Asumisen opas selkosuomeksi kehitysvammaisille nuorille 21.5.2018

Lisää sujuvuutta ja turvallisuutta ikäihmisten akuuttiin sairaanhoitoon 23.10.2017

Vainajien nimien lisääminen Kalevankaan punaisten muistomerkkiin 13.4.2013