Asumisen opas selkosuomeksi kehitysvammaisille nuorille

 

Kehitysvammaisilla nuorilla on yhtäläinen oikeus itsenäistyä ja muuttaa pois lapsuudenkodistaan kuin muillakin nuorilla. Itsenäistyminen ja muuttaminen asumaan itsekseen on kaikille nuorille ihmisille iso  muutos ja vaatii onnistuakseen tukea. Kehitysvammaisten nuorten itsenäistymisen tukemisessa olennaista on tarjota nuorille sellaista tukea, että se auttaa nuoria toimimaan omillaan toisin sanoen auttaa nuoria ottamaan itse selvää asioista ja tekemään itsellistä elämää tukevia valintoja.

Talouden hallinta on keskeinen osa itsenäistymistä. Yksittäisistä menoista asumiskulut ovat suurimpi kuluja, joista itsenäistyvän kehitysvammaisen nuoren pitää oppia ottamaan itse vastuuta. Vuokravelka on yksi suurimmista yksittäisistä syistä maksuhäiriömerkintöihin. Suomen Asiakastiedon 2017 elokuussa julkaistun selvityksen mukaan vuokrarästien aiheuttamat maksuhäiriömerkinnät ovat kaksinkertaistuneet vuoden 2014 jälkeen.

Kehitysvammaisten nuorten itsenäistymisen avuksi tarvitaan kirjoitettuja oppaita, joita nuoret osaavat lukea ja ymmärtävät ilman jatkuvaa apua. Yleiskielellä kirjoitetut oppaat ovat liian vaikeita useimmille kehitysvammaisille nuorille. He tarvitsevat itsenäistymisen tueksi selkosuomeksi kirjoitettua opastusta, jonka kirjoittamisessa on otettu huomioon kehitysvammaisten nuorten erityistarpeet ja luetun ymmärtämisen taso.  

Tampereen kaupunki on hakenut ja saanut Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta osarahoituksen elokuussa alkavaan projektiin, jossa annetaan talousneuvontaa asumisen ongelmissa oleville lapsiperheille. Ehdotan, että Tampereen kaupunki laajentaa asumiseen liittyvää talousneuvontaa ja tuottaa kehitysvammaisille nuorille selkosuomeksi asumisen oppaan, jossa on oma osionsa asumiseen liittyvistä maksuista ja niiden hoitamisesta.