Oikea hoito, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa

Tampereen kaupungin terveydenhuollon kustannusten hillitsemisen yhdeksi keskeiseksi keinoksi on esitetty erikoissairaanhoidon kulujen vähentämistä ja sairauksien hoitamista yhä enemmän perusterveydenhuollossa. Tavoite on hyvä, sillä tällä hetkellä osa taudeista hoidetaan erikoissairaanhoidossa, koska hoito perusterveydenhuollossa on syystä tai toisesta viivästynyt. Oikea hoitoa, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa on paitsi sairastuneelle ihmiselle parasta hoitoa myös paras tapa hoitaa terveydenhuollon taloutta.

Nykyisin käytössä olevat hoidon laatua ja sen poikkeamia seuraavat järjestelmät, kuten  haittatapahtuma- ja potilasvahinkoilmoitukset, antavat tietoa poikkeamista oikeassa hoidossa tai sen laadussa. Hoidon viivästyminen tai antaminen muualla kuin tarkoituksenmukaisimmassa paikassa eivät välttämättä tuota merkintää hoidon laatua seuraaviin järjestelmiin. Siten oikea hoito, joka on annettu väärään aikaan ja/tai väärässä paikassa saattaa jäädä huomiotta. Jos käytössä ei ole järjestelmää, joka systemaattisesti tuottaa tietoa väärään aikaan väärässä paikassa annetuista hoidoista, voi olla vaikea oikaista väärään aikaan ja väärässä paikassa annettuja hoitoja oikea-aikaisiksi ja oikeapaikkaisiksi.

Hoidon laadun kehittämiseksi ja sairaanhoitokulujen kasvun hillitsemiseksi esitän, että Tampereen kaupunki selvittää ensinnäkin, miten nykyisistä hoidon seurantajärjestelmistä voisi poimia järjestelmällisesti tietoa siitä, onko potilas saanut oikeaa hoitoa, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Toiseksi kaupunki selvittää näin kerättyjen tietojen perusteella, onko hoidon oikea-aikaisuudessa ja -paikkaisuudessa ongelmia ja puuttuu niihin. Kolmanneksi, mikäli nykyisistä hoidon seurantajärjestelmistä ei ole mahdollista poimia hoidon oikea-aikaisuus ja -paikkaisuustietoja, kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin kyseisten tietojen keräämiseksi joko yksin tai yhteistyössä sairaanhoitopiirin ja muiden sairaanhoitoa tuottavien yksiköiden kanssa.