12.1.2022

Puhutaan sosiaali- ja terveyspalveluista Pirkanmaalla

    Tänään alkoi ennakkoäänestys, jossa päätetään tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluista. Aloitin tänään myös facebookissa suorat lähetykset. Joka päivä klo 12.15 puhu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta ja tulevan aluevaltuuston tehtävistä. Tänään puhuin hyvästä hoidosta, huomenna aiheena on vanhustenhuolto. Lähetykset on katsottavissa myös jälkeenpäin. Huomiseen suoraan lähetykseen vanhuspalvelusta voi liittyä tästä linkistä Pirkanmaan hyvinvointialueen rakentamisen ja […]

Lue lisää

12.1.2022

Palveluiden käyttäjien tarpeet ohjaamaan hyvinvointialueiden päätöksentekoa

Aluevaltuustot tulevat päättämään, missä ja miten kansalaisten tarvitsemia sosiaali- ja terveyspaleluita tuotetaan. Vaikka hyvinvointialueet aloittavatkin alusta, tyhjältä pöydältä päätöksiä ei tehdä vaan olemassa olevien sosiaali- ja terveyspalveluiden pohjalta. Käytännössä aluevaltuutetut tulevat päättämään, mitkä terveyskeskukset ja asemat jatkavat, mitkä kenties lakkautetaan ja miten sosiaali- ja terveyskeskukset käytännössä toimivat. Ennen päätöksiä palveluista aluevaltuustojen on päätettävä hallintoelimistään, missä […]

Lue lisää

12.12.2021

Kaksoisroolit murentavat tarkastuslautakunnan riippumattomuutta

Kaksoisroolit, joissa sama henkilö on sekä tekemässä päätöksiä että valvomassa päätöksiä, ovat edelleen käytössä Tampereella. Viime valtuustokauden puheiden laaja poliittinen tahto lopettaa kaksoisroolit ei ole toteutunut. Elokuussa, valtuuston ensimmäisessä kokouksessa valittiin samoja henkilöitä sekä lautakuntiin tekemään päätöksiä että tarkastuslautakuntaan valvomaan päätösten toteuttamista. Tarkastuslautakunnan jäsen Ossi Aho (ps.) ja Aku-Paulus Sajakorpi (kok.) toimivat myös lautakunnissa varajäseninä, […]

Lue lisää

4.6.2021

Valtuustokauden tilinpäätös: korruptiivisten piirteiden kitkentää

Tämä päättyvä valtuustokausi alkoi tapahtumilla, jotka näyttivät, että kaupungin päätöksenteossa on korruptiivisia piirteitä. Sekä Kotilinnasäätiön tontin vuokraoikeuden sopimuksenvastainen myynti että Finnparkin hallituksen puheenjohtajan ohjeiden vastainen nimittäminen kertovat, että kaupungin päätöksentekokulttuurissa on rakenteellisesta korruptiosta kertovia piirteitä. Kotilinnasäätiön tonttijupakka ja sitä seuranneet tapahtumat olivat tiukka oppi luottamustehtävän vastuullisuudesta. Ei ole helppoa olla ikävä ihminen, joka puuttuu epäkohtiin. […]

Lue lisää

30.5.2021

Valtuustokauden tilipäätös: viihtyisän, vehreän ja menneisyyttä kunnioittavan kaupungin puolustusta

Päättyvällä valtuustokaudella Tamperetta on rakennettu kiivaasti ja kaupunkinäkymä muuttuu merkittävästi. Uusille asukkaille tarvitaan paitsi asuntoja myös virkistäytymisen paikkoja. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että asuinalueiden suunnittelussa jätetään riittävästi tilaa viheralueille eikä ankeaa betonia sallita rakennettavan minnekään. Teimmekin Hervannan Kanjonin kadun kaavaan muutosesityksen, jossa esitimme elementtijulkisivujen korvaamisesta rapatuilla tai tiilisillä julkisivuilla. Vasemmistoliiton yhdyskuntalautakunnan jäsen Jouni Sirén oli […]

Lue lisää

7.5.2021

Valtuustokauden tilinpäätös: Tärkeintä on kaupunkilaisten palvelu

Kaupunkilaisten yhdenvertainen kohtelu, erityisesti yhdenvertaiset oikeudet sosiaali- terveyspalveluihin, olivat asioita, joista lupasin vaalikampanjassani 2017 pitää valtuutettuna huolta. Nyt on aika punnita, miten hyvin tässä onnistuin. Kaupunkilaisten palveluihin olen päässyt vaikuttamaan valtuustossa mutta ennen kaikkea Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksessa. Perusterveydenhuollon puutteiden vuoksi tamperelaiset joutuvat hakeutumaan hoitoon Acutaan, mikä on lisännyt kaupungin kuluja. Sen sijaan, että kaupunki olisi […]

Lue lisää

31.3.2021

Yliopisto hävittää kulttuurihistoriallisesti arvokasta ympäristöään

Kampuskehityksen tuulet ovat puhaltaneet jo jonkun tovin yliopiston rakennuksissa. Uutta yliopisto on rakennettu hyvin nopeasti uudistamalla ja muuttamalla tiloja. Valitettavasti näyttää siltä, ettei uudistuksessa ole otettu huomioon kulttuurihistoriallisia arvoja: interiööriltään arvokkaita tiloja on tuhottu surutta. Aivan ensimmäiseksi muutosmyrskyyn joutui keskustakampuksen 1960-luvun arkkitehtuuria edustavan päärakennuksen hallintosiipi, jonka käyttötarkoitusta muutettiin alkuperäistä ilmettä kunnioittamatta. Alkuperäiset, arvokkaat kalusteet niin […]

Lue lisää

16.11.2020

Olisiko jo nyt aika parantaa sekä tietoturvaa että potilaiden itsemääräämisoikeuta

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietovuoto sai ottamaan asiaan kantaa kahdessakin mediassa. Vasen Kaista -verkkolehdessä  kysyin, oliko terveystietovuodon syynä puutteellinen riskien hallinta (25.10.2020). Aamulehden yleisönosastossa kirjoitin puolestaan potilaalle oikeudesta hallita omia tietojaan. Sähköisiin potilastietojärjestelmä oikeine ja ajantasaisine potilastietoineen on lisännyt potilasturvallisuutta. On ymmärrettävää, että vaakakupissa oikeat ja ajantasaiset tiedot ovat painaneet enemmän kuin todennäköisyydeltään pieni mahdollisuus tietojen väärinkäytöstä […]

Lue lisää

17.8.2020

Valltuustokysely haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten kohtelusta terveydenhuollossa

Miten päihderiippuvaisten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten yhdenvertainen kohtelu ja palveluiden saatavuus toteutuu Tampereen kaupungin perusterveydenhuollossa? Kansanedustaja Anna Kontulan ja työryhmän tekemä selvitys päihderiippuvaisten kokemuksista Tampereen kaupungin perusterveydenhuollon palveluista osoittaa merkittäviä ongelmia hoitoon pääsyssä ja oikeudessa yhdenvertaiseen kohteluun. Kolme neljästä tutkimushaastatteluun osallistuneesta 44 päihderiippuvaisesta ihmisestä oli kohdannut huonoa tai syrjivää kohtelua terveyskeskusten yleisissä terveyspalveluissa. […]

Lue lisää

17.2.2020

Valtuustoaloite: Maatapitkin matkustaminen mahdolliseksi henkilökunnalle ja luottamushenkilöille

Tampereen tavoitteena on kasvaa kestävästi ja olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Yksi keinoista on liikenteen kulkutapaosuuksien muuttaminen kestävimmiksi. Keinoissa ei ole otettu huomioon lentoliikennettä. Suomen ympäristökeskuksen mukaan “lentoliikenteen osuus on noin 2–3 prosenttia ihmisen toiminnan aiheuttamista suorista hiilidioksidipäästöistä. Yhteisvaikutuksiltaan, kun huomioidaan myös muut tekijät kuin hiilidioksidi, lentoliikenteen päästöjen osuus ilmakehän lämmittämisessä on noin neljä prosenttia. […]

Lue lisää