Tamperereen kaupungivaltuustolle  23.10.2017

Lisää sujuvuutta ja turvallisuutta ikäihmisten akuuttiin sairaanhoitoon

Sosiaali- ja terveyspalveluuudistus ja palveluiden siirtyminen maakunnan järjestämisvastuulle ei saa halvauttaa Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistä. Kaupunkilaisten ei pidä joutua odottamaan vuosia, jotta havaittuihin ongelmiin puututaan. Havaittuihin ongelmiin on puututtava välittömästi. Yksi tällainen ongelma on vanhusten akuutti sairaanhoidon palvelulupuutteet, jotka ilmenevät turvattomuutena ja uusintakäynteinä.

Vuonna 2106 Acutassa kävi 62 326 päivystyspotilasta. Heistä yli 75-vuotiaita oli 16 210 eli lähes 25 prosenttia. Tämän vuoden syyskuun loppuun mennessä tamperelaisia päivystyspotilaita oli Acutassa käynyt 41 393 ja heistä yli 75-vuotiaita oli 25,5 prosenttia. Itäsuomalaisen Siun Soten kokemusten mukaan iäkkäiden ihmisten äkillisistä sairastumisissa on sellaisiakin, joita voidaan hoitaa kotona. Kotiensiavussa yhden ensihoitajan yksikkö antaa ensiavun ikäihmisen kotona eikä potilaan tarvitse lähteä ensiapuun. Sairaalahoidon tarvetta arvioidessaan ensihoitaja on yhteydessä sairaalan ensiavun lääkäriin sekä ottaa tarvittaessa verinäytteet ja sydänfilmin.

Kotiuttamistiimi huolehtii vanhusten suunnitellusta kotiuttamisesta sairaalasta. Acutasta kotiuttaminen ei tavallisesti ole suunniteltua. Acutalla ei myöskää ole keinoja helpottaa kotiutumista ja käytännössä vanhus voi kotiutua kotiin ilman, että kukaan on varmistamassa hänen selviytymistään. Yksin asuvan, Acutasta kotiin palaavan vanhuksen ainoa turva saattaakin olla taksinkuljettaja, joka parhaassa tapauksessa saattaa vanhuksen kotiovelle asti. Turvaton kotiutuminen aiheuttaa  uusintakäynteinä, jotka mahdollisesti olisivat olleet estettävissä, mikäli vanhus olisi saanut tukea kotiutumisessaan.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitukselle annetussa selvityksessä Acutan toiminnasta on käynyt ilmi, että Tampereen kaupungin terveysasemilla on erittäin vähän lääkärin vastaanottoaikoja kiireellistä hoitoa tarvitseville. Laskennallisesti aikoja tarvittaisiin 150 – 200 kappaletta. Alkusyksystä näitä niin sanottuja kiireaikoja oli arkisen 18.   

Ikäihmisten sairaahoidon sujuvuuden ja turvallisuuden lisäämiseksi esitänkin,että 

  1. Tampereen kotihoito perustaa yhdessä pelastuslaitoksen kanssa kotiensiavunyksikkö.
  2. Tampereen kotisairaanhoitoon perustetaan nopean kotiuttamisen yksikkö varmistamaan iäkkäiden kaupunkilaisten turvallinen kotiuttaminen Acutasta. Lisäksi ehdotan Acutan kanssa sovitaan käytännöstä, ettei iäkkäitä, yksin asuvia ihmisiä kotiuteta iltakymmenen ja aamukahdeksan välillä. 
  3. Tampereen kaupunki lisää terveysasemilleen vastaanottoaikoja kiireellistä hoitoa tarvitseville asiakkaille.