1.5.2024

Vappuhe: Suomen valtion pyydettävä anteeksi punaorpojen kaltoinkohtelua

Tälle paikalle, tähän hautaan on haudattu yli kaksi ja puoli tuhatta Suomen sisällissodassa tapettua, sodassa kaatunutta ja vankileirillä nälkään ja tauteihin kuollutta punaisten puolella toiminutta, nimetöntä miestä, naista ja lasta. Museokeskus Vapriikki on selvittänyt tänne haudattujen ihmisten nimet. Nimiluettelo julkaistiin viime kesän Vapriikin sivuilla. Julkaisun yhteydessä museokeskus pyysi yhteydenottoja mahdollisten virheiden korjaamiseksi ja tietojen täydentämiseksi. […]

Lue lisää

21.9.2023

Konsernijaosto näytti poliittisen tahdon ja esittää Tavasen tekopohjavesihankkeen lopettamista

Tampereen konsernijaosto teki tiistaina historiaa päättämällä esittää kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi Tavasen tekopohjavesihankkeesta luopumista. Päätös oli poikkeuksellinen myös siksi, ettei päätösesitys noudattanut esittelijän ehdotusta vaan kokouksessa tehtyä vastaesitystä. Päätöksessään konsernijaosto toteaa, että “Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeen toteuttamisnäkymät ovat kokonaisarvioinnin valossa niin heikot, että hankkeen valmistelu on syytä lopettaa. Harkinnassa on otettu huomioon muun muassa luontoarvot, […]

Lue lisää

11.9.2023

Kaupin yliopistollisen sosiaali- ja terveysaseman suunnittelu käynnistyy

Uuden sosiaali- ja terveysaseman rakentaminen Kauppiin, tytäryhtiöille asetettavat tavoitteet sekä selvitykset palveluverkoista olivat käsittelyssä Pirkanmaan hyvinvointialueen konserni- ja toimitilajaoston syyskuun kokouksessa. Jaosto päätti käynnistää Tampereen yliopistollisen sairaalan viereen Kuntokatu neljän tontille rakennettava Kaupin yliopistollisen sosiaali- ja terveysaseman suunnittelun. Paikalla on entisen sairaanhoito-opiston rakennus, joka on toiminut myös Tampereen ammattikorkeakoulun opetustiloina. Nyt tilat ovat tyhjinä. Opetustoimintaa […]

Lue lisää

28.8.2023

Konsernijaostossa puitiin veden hankintaa ja bussiliikennettä

ampereen vedenhankinnan pitkäikäinen hiertymä, Tavase-tekopohjavesihankkeen päättämisestä ollaan viimein tekemässä päätöstä. Tampereen kaupunkiliikenne liikelaitoksen yhtiöittämistä ja varikkotarvetta selvitetään. Muun muassa näitä asioita Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli kesä- ja elokuun kokouksissaan. Aloitin Tampereen kaupunginhallituksen varajäsenenä ja konsernijaoston jäsenenä kesäkuussa. Jatkossa raportoin näissä merkinnöissä konsernijaoston kokouksista heti kokousten jälkeen. Tampereen kaupunkiliikenne liikelaitos, TKL on viimeinen toiminnassa oleva kaupungin […]

Lue lisää

10.5.2023

Lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennus etenee

Pirkanmaan hyvinvointialueen konserni- ja toimitilajaosto hyväksyi lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennuksen hankesuunnitelman toukokuun kokouksessaan. Jaosto käsitteli kokouksessaan myös hyvinvointialueen investointisuunnitelmaa. Yhtiöistä esittelyvuorossa oli Monetra-yhtiön, jonka asiakaslaskutuksen ongelmat keskusteluttivat jaostoa. Lasten ja nuorisopsykiatrian uudisrakennus tarvitaan, sillä Q-rakennus, jossa toiminnot nykyisin ovat, puretaan sairaalan vanhimpien osien, kuten korkean potilasosastojen tornin, uudisrakennusten tieltä. Lasten- ja nuorten psykiatrian uudisrakennus vastaa […]

Lue lisää

26.4.2023

Lakien ja säädösten venyttäminen Tampereen kaupungin liikuntapalveluissa ei ollutkaan yllätys – Nyt tarvitaan rivakoita toimia

On ikävä myöntää, että uutiset Tampereen kaupungin liikuntapalveluiden sisäisen valvonnan merkittävistä puutteista ja säännösten vastaisesta toiminnasta, eivät yllättäneet. Tein yhdessä vasemmistoliiton muiden valtuutettujen kanssa vuonna 2019 valtuustoaloitteen, jossa esitimme harmaan talouden torjuntaohjelman perustamista kaupungille. Vaikka vastauksessa aloitteeseen todettiin huolien ja kehittämisehdotusten olevan perusteltuja, mihinkään konkreettisiin toimiin ei aloite johtanut. Nyt jälkiviisaana on todettava, olisiko sittenkin […]

Lue lisää

20.4.2023

Tampereen kaupunki tarvitsee korruption vastaisen ohjelman

Uutiset kertovat, etteivät Tampereen kaupungin tilintarkastajat puolla vastuuvapauden myöntämistä liikunta- ja nuorisojohtajalle Pekka P. Paavolalle, sivistyspalveluiden palvelualueen johtajalle Lauri Savisaarelle eikä sivistys- ja kulttuurilautakunnalle. Vastuuvapauden myöntämättömyyden taustalla ovat toimivallan ylitykset ja lukuisat laiminlyönnit hankintojen valvonnassa, sopimuskäytännöissä ja osakeyhtiöille myönnetyissä avustuksissa. Mediatietojen mukaan avustuksia, jotka on tarkoitettu yleishyödylliseen toimintaan, on myönnetty muun muassa Ilves-Hockey, Tamhockey ja Ilves Edustus -osakeyhtiöille. […]

Lue lisää

16.4.2023

Hyvinvointialueen konsernijaosto sai toimintaselvitykset Istekistä ja Keiturin Sotesta

Pirkanmaan hyvinvointialueen konserni- ja toimitilajaoston yksi keskeisimmistä tehtävistä on seurata ja ohjata hyvinvointialueen kokonaan tai osin omistamien yhtiöiden toimintaa. Varsinaisia päätettäviä asioita Pirkanmaan hyvinvointialueen konserni- ja toimitilajaoston huhtikuun kokouksen listalla oli vain pari. Jaosto hyväksyi Istekki oy:n ja Kuntien Tiera oy:n esitykset yhtiöjärjestyksien muutoksista. Huhtikuun kokouksessa keskeisinä asioina olivat toimintaselvitykset Keiturin Sote ja Istek -yhtiöistä. […]

Lue lisää

13.3.2023

Hyvinvointialueen konsernijaosto ehdottaa Taysin potilastornin suojelumerkinnästä luopumista

Pirkanmaan hyvinvointialueen konserni- ja toimitilajaoston kokouksessa viime tiistaina (7.3.2023) käsiteltiin hakua asemakaavoituksen käynnistämistä Tampereen yliopistollisen sairaalan alueelle, valittiin ehdokkaat hyvinvointialueen yhtiöiden hallituksiin sekä perehdyttiin Tays Sydänsairaalan toimintaan. Lisäksi päätettiin olla käyttämättä etuosto-oikeutta Varsinais-​Suomen hyvinvointialueelle myytyihin Tekonivelsairaala Coxan osakkeisiin. Jaosto kuuli myös selostuksen hyvinvointialueen valmisteilla olevasta toimitilaohjelmasta, joka on tulossa jaoston käsittelyyn kevään aikana. Haku Taysin […]

Lue lisää

8.3.2023

Ääni vasemmalle, ääni tasa-arvolle

Minusta tuli feministi 1977 Yhdistyneiden kansakuntien naisten vuosikymmenellä, kaksi vuotta vuosikymmenen aloittaneen naisten vuoden jälkeen. Yli neljässäkymmenessä vuodessa on sukupuolten välisessä tasa-arvossa edistytty paljon. Silti edelleen on paljon tehtävää. Julkisessa keskustelussa Suomi on tasa-arvon mallimaa -hokema peittää alleen monet eriarvoisuuden rakenteet ja sitkeät tasa-arvo-ongelmat. Naisille Suomi on edelleen yksi Euroopan turvattomimmista maista. Suomalaisista yli 15-vuotiaista […]

Lue lisää

Twitter feed is not available at the moment.