13.3.2023

Hyvinvointialueen konsernijaosto ehdottaa Taysin potilastornin suojelumerkinnästä luopumista

Pirkanmaan hyvinvointialueen konserni- ja toimitilajaoston kokouksessa viime tiistaina (7.3.2023) käsiteltiin hakua asemakaavoituksen käynnistämistä Tampereen yliopistollisen sairaalan alueelle, valittiin ehdokkaat hyvinvointialueen yhtiöiden hallituksiin sekä perehdyttiin Tays Sydänsairaalan toimintaan. Lisäksi päätettiin olla käyttämättä etuosto-oikeutta Varsinais-​Suomen hyvinvointialueelle myytyihin Tekonivelsairaala Coxan osakkeisiin. Jaosto kuuli myös selostuksen hyvinvointialueen valmisteilla olevasta toimitilaohjelmasta, joka on tulossa jaoston käsittelyyn kevään aikana. Haku Taysin […]

Lue lisää

8.3.2023

Ääni vasemmalle, ääni tasa-arvolle

Minusta tuli feministi 1977 Yhdistyneiden kansakuntien naisten vuosikymmenellä, kaksi vuotta vuosikymmenen aloittaneen naisten vuoden jälkeen. Yli neljässäkymmenessä vuodessa on sukupuolten välisessä tasa-arvossa edistytty paljon. Silti edelleen on paljon tehtävää. Julkisessa keskustelussa Suomi on tasa-arvon mallimaa -hokema peittää alleen monet eriarvoisuuden rakenteet ja sitkeät tasa-arvo-ongelmat. Naisille Suomi on edelleen yksi Euroopan turvattomimmista maista. Suomalaisista yli 15-vuotiaista […]

Lue lisää

1.1.2023

Rauha Eurooppaan

Tänään sotaa on Euroopassa käyty 311 surun ja tuskan päivää. Voittouutisista huolimatta sodassa ei voita yksikään valtio eikä yksikään ihminen. Voittotarinat ja sankarikertomukset ovat lopulta vain epätoivoisia yrityksiä lievittää hävityksen tuskaa ja kuolemanpelkoa. Tuhon totuutta tarinat eivät muuksi muuta. Kymmenet tuhannet kuolleet eivät herää henkiin eivätkä pommitetut kaupungit rakennu uudelleen. Sota ei vain tapa ihmisiä […]

Lue lisää

23.12.2022

Nyt tarvitaan hoivanyrkki

Tiedot Acutan päivystysruuhkista ja ihmishenkiä vaarantavista tilanteista eivät yllätä ketään, joka on vähääkään seurannut terveyspalveluiden tilaa Tampereella ja koko Pirkanmaalla. Acutan ruuhkat ovat seurausta sekä vanhuspalveluissa tehdystä valinnasta vähentää ympärivuorokautista hoitoa että perusterveydenhuollon palveluiden puutteista. Tilannetta pahentaa hoitajapula, jota kuntapäättäjät näyttävät vain seuranneen sivusta tekemättä mitään. Tampereen kaupungin vuosia jatkunut tapa varata tarvetta vähemmän rahaa […]

Lue lisää

11.11.2022

Vähennetään lentämistä, aloitetaan Tampere-Helsinki-lennoista

Ilmastonmuutos ei ole vaikuttanut lentoliikenteen määrään. Jos kasvu jatkuu nykyisellään, lentoliikenteen määrä kaksinkertaistuu alle kymmenessä vuodessa. Lentämisen vähentäminen on tällä hetkellä ainoa toimiva keino vähentää lentoliikenteen päästöjä. Lentoliikenteen kasvu on lisännyt ja lisää yhä edelleen päästöjä moninkertaisesti enemmän kuin päästöjä voidaan teknisin keinoin vähentää. Kaikkea lentämistä ei kuitenkaan voi lopettaa, sillä maailman taloudesta iso osa […]

Lue lisää

18.10.2022

Lapsia pitää suojella ei tuomita

Me aikuiset olemme vastuussa siitä, että lapset ja nuoret voivat kasvaa täyteen mittaansa, omanlaisikseen ihmisiksi ja täysivaltaisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Me päättäjät olemme vastuussa siitä, että kasvatusvastuussa olevilla aikuisilla on edellytykset hoitaa tehtäväänsä. Meillä on vastuu myös varmistaa, että kaikki lapset ja nuoret saavat täysimääräiset mahdollisuudet kasvaa täyteen mittaan. Vastuullisena aikuisena ja päättäjänä on hämmentävää lukea […]

Lue lisää

11.8.2022

Hoitajapulan syyt ovat syvällä sairaaloiden käytännöissä

Töihin haluavien sairaanhoitajien jono on Pirkkalan rajalle asti, kerrotaan 1980-luvulla erään sairaalan ylihoitajan sanoneen pätkätöistä valittaneille hoitajille. Sairaanhoitajille ei 1980- eikä 1990-luvuilla ollut töitä valittavaksi asti. Pätkä- ja silpputöitä piti tehdä useampi vuosi ennen kuin edes kannatti hakea toistaiseksi voimassa olevaa virkaa tai tointa. Nykyisen hoitajapulan aikaan olettaisi, että tylyt tokaisut kuuluisivat menneeseen aikaan. Valitettavasti […]

Lue lisää

16.5.2022

Kaupunkilaiset mukaan arvioimaan valtuuston tavoitteiden saavuttamista

Vuosittain julkaistava tarkastuskertomus näyttää oivallisesti, miten Tampereen kaupunki on onnistunut itse itselleen asettamissa tavoitteissaan. Valtuuston käsittelyssä tarkastuskertomus antaa kaupunginvaltuutetuille laajat mahdollisuudet pohtia ja arvioida kaupungin onnistumista lupauksissaan ja tehtävissään. Paljon puhetta, hyvin punnittuakin onkin tänään valtuustossa luvassa, kun käsittelyssä on vuoden 2021 tarkastuskertomus. Kaupunkilaisten ääni kaupungin toiminnan arvioinnissa kuuluu satunnaisesti. Silloin harvoin, kun tamperelaiset pääsevät mukaan […]

Lue lisää

4.2.2022

Potilaan vai perintäyhtiön parhaaksi

Luottotietonsa menettänyt ei voi toimia, kuten muut täysivaltaiset yhteiskunnan jäsenet. Luottotiedottoman on vaikea, usein jopa mahdotonta vuokrata asuntoa, saada kotivakuutusta tai ostaa osamaksulla. Sairaudesta toipuvalle maksamattomien sairaalaskujen vuoksi menetetyt luottotiedot ovat ylimääräinen este, joka hankaloittaa muutenkin voimia vaativaa polkua kohti itsenäistä arjessa selviytymistä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin päätös olla myöntämättä pienituloisille asiakkaille maksuvapautuksia voi näyttää sairaalaorganisaation näkökulmasta […]

Lue lisää

30.1.2022

Kiitos

  Vasemmistoliitto menestyi hyvin aluevaltuuston vaaleissa koko Suomessa ja erityisesti Pirkanmaalla. Sain 580 ääntä ja tulin valituksi aluevaltuustoon ensimmäiseksi varajäseneksi. Kiitos kaikille minua ja muita vasemmistoliiton ehdokkaita äänestäneitä. Edessä on paljon kiinnostavaa tehtävää. Olennaista on, että parannamme pirkanmaalaisten sosiaali- ja terveyspalveluita. Pidetään yhteyttä!        

Lue lisää

#trevaltuusto pui hartaasti yömusisointia terasseilla. Keskustelua käsittelemättömistä valtuustoaloitteista suitsittiin, vaikka 47 aloitetta odottaa käsittelyyn, raportoi @sinikkatorkkola Terassien musiikki irrotti kielten kannat Tampereen valtuustossa https://vasenkaista.fi/2023/03/terassien-musiikki-irrotti-kielten-kannat-tampereen-valtuustossa/

@sinikkatorkkola raportoi konserni- ja toimitilajaostosta:
"Keskussairaalan vanha, 1960-luvulla rakennettu korkea potilastorni kuuluu eittämättä kaupunkikuvaan. Rakenteiltaan torni on kuitenkin täysin sopimaton sairaalatoimintaan."
https://vasenkaista.fi/2023/03/hyvinvointialueen-konsernijaosto-ehdottaa-taysin-potilastornin-suojelumerkinnasta-luopumista/

Load More...