Lisähenkilökunnan palkkaaminen Tampereen kaupungin vanhainkoteihin, palvelukoteihin sekä sairaala- ja kuntoutusosastoille mahdollistamaan läheisten tapaaminen koronapandemian  aiheuttamien rajoitusten aikana

Vierailukielto vanhainkodeissa ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä on ollut voimassa jo parisen kuukautta. Vierailukiellot jatkuvat mahdollisesti vielä useitakin kuukausia. Käytännössä vierailukielto on merkinnyt vanhainkotien ja palveluasuntojen asukkaille yksinäisyyttä. Kaikki asukkaat eivät välttämättä edes pysty hahmottamaan, miksi kukaan ei käy vaan kokevat tulleensa hylätyiksi. Yksinäisyyden ja hylätyksi tulemisen tunteet heikentävät eristettyinä elävien vanhusten hyvinvointia ja terveyttä.

Tampereen kaupungin vanhainkodeissa ja palvelukodeissa sekä sairaala- ja kuntoutusosastoilla onkin ryhdytty etsimään tapoja, jotta omaiset voisivat pitää yhteyttä ja tavata turvallisesti läheisiään poikkeustilan aikana. Ensisijaisesti tapaamiset on suunniteltu järjestettävän ulkoilun yhteydessä. Suunnitelma on hyvä asia, mutta sen toteuttaminen voi vaikeutua vähäisten henkilöstöresurssien vuoksi. Asukkaan yksinäisyyden lievittäminen ja auttaminen yhteydenpidossa läheisiin ei ole ainoa lisätyö. Läheisten puute lisää myös muuta hoitotyön tarvetta. Omaisten vierailujen aikana hoituneet syöttämiset ja juottamiset ovat nekin lisänneet hoitotyön tarvetta.

Korona-aikana hoitajia tarvittaisiinkin lisää hoitolaitoksissa sekä lisääntyneen hoivan tarpeen että uusien, eristyksen mukanaan tuomien tehtävien hoitoon. Lisäksi, jos vierailukielto jatkuu edelleen, läheisten vierailujen muutenkin kuin ulkoillessa tulee mahdollistaa. Erillisten tapaamistilojen järjestämisen ohella on myös syytä selvittää suojavarusteiden käyttö vierailujen mahdollistajana.

Koulutettujen hoitajien saaminen lisähenkilökunnaksi saattaa olla vaikeaa. Lisähenkilökunnaksi voisi rekrytoida myös hoiva-avustajia, henkilökohtaisia avustajia ja alan opiskelijoita. Lisäksi tehtävään voisi perehdyttää aiemmin ulkoiluttajien tehtävissä toimineita henkilöitä.

Ehdotan, että Tampereen kaupunki palkkaa vanhainkoteihin, palvelukoteihin sekä sairaala- ja kuntoutusosastoille lisähenkilökuntaa mahdollistamaan asukkaiden ja läheisten tapaamiset ulkona tai erillisissä tapaamistiloissa sekä opastamaan läheisiä suojavarusteiden käytössä vierailujen mahdollistamiseksi.