21.9.2023

Konsernijaosto näytti poliittisen tahdon ja esittää Tavasen tekopohjavesihankkeen lopettamista

Tampereen konsernijaosto teki tiistaina historiaa päättämällä esittää kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi Tavasen tekopohjavesihankkeesta luopumista. Päätös oli poikkeuksellinen myös siksi, ettei päätösesitys noudattanut esittelijän ehdotusta vaan kokouksessa tehtyä vastaesitystä.

Päätöksessään konsernijaosto toteaa, että “Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeen toteuttamisnäkymät ovat kokonaisarvioinnin valossa niin heikot, että hankkeen valmistelu on syytä lopettaa. Harkinnassa on otettu huomioon muun muassa luontoarvot, muiden kuntaosapuolten kannanotot sekä lupaprosessien tuomat haasteet.”

Tavase-yhtiön toiminta ei välttämättä pääty, sillä jaosto esittää, että kaupunki käynnistää yhdessä muiden Tavase Oy:n osakkaiden kanssa neuvottelut, joiden tarkoituksena on yhtiön purkaminen tai toimialan muuttaminen. Toisin sanoen on mahdollista, että Tavase-yhtiö jatkaa toimintaansa pintavedestä käyttövettä tuottavana yhtiönä.

Muutetun, jaoston puheenjohtajiston valmisteleman esityksen teki kokoomuksen Jouni Markkanen. Jaoston kaikki jäsenet kannattivat Markkasen esitystä. Seuraavaksi esitystä käsittelee kaupunginhallitus ja esitys tullee valtuuston päätettäväksi tämän syksyn aikana.

Tytäryhtiöille tavoitteet: tuottoa kaupungin kassaan

Toinen, kokouksen iso päätös oli kaupungin tytäryhtiöille asetettavat tavoitteet. Tampereen kaupungin tytäryhtiöiden kirjo on laaja: Yhtäältä kaupunki omistaa isoja markkinoilla toimivia yhtiöitä, kuten Tampereen Energia, jonka odotetaan maksavan kaupungille vuosittain osinkoa 50 prosenttia nettotuloksestaan, kuitenkin vähintään 20 miljoonaa euroa. Toisaalta konserniin kuuluu yhtiöitä, joiden ei odoteta maksavan osinkoja vaan joiden odotetaan toimivan taloudellisesti kannattavasti ja tuottavan laadultaan hyviä palveluja. Palvelujen laadulle asetettavat mittarit vaihtelevat toimialoittain. Esimerkiksi Tampereen Raitiotie -yhtiöltä odotetaan hyvää asiakastyytyväisyyttä ja jatkorakentamisen edistämistä.  Asetetut tavoitteet on luettavissa kokouksen pöytäkirjan liitteestä.

Itseäni on usein mietityttänyt Särkänniemen toiminta ja paikka Tampereen kaupungin konsernissa. Särkänniemen maksama osinko, puoli miljoonaa euroa, on aika vaatimaton. Mietinkin, miksi yhtiön tuotto on niin vaatimaton, voisiko tai pitäisikö sen olla suurempi. Vai pidämmekö Särkänniemen palveluja sellaisina, ettei niistä kuulukaan tuottaa voittoa

Ennakkokantoja liikkeenluovutukseen ja normimuutoksiin

Tampereen kaupungin konserniohjeen mukaan konserniin kuuluvien yhtiöiden on kysyttävä omistajan ennakkokanta liiketoiminnan kannalta merkittävistä asioista päätettäessä. Pirkan Opiskelija-asunnot, POAS on valmistellut huoltotoimintojensa järjestelyvastuun siirtämistä Tampereen Tilapalvelut Oy:lle liiketoimintakaupalla. Liikkeen luovutuksessa viisi POAS:n työntekijää siirtyisi Tampereen Tilapalveluihin. Jaoston päätti ottaa myönteisen kannan liikkeenluovutukseen.

Konsernijaosto hyväksyi myös  esitykset Tampere-talon yhtiöjärjestyksen sekä Kiinteistö Oy Hervannan Parkki 1 -nimisen yhtiön osakassopimuksen, yhtiöjärjestyksen ja perustamissopimuksen muutoksista.  Tampere-talon yhtiöjärjestyksen muutoksen syynä on Tampere-talon tytäryhtiön Talo Events Oy:n perustamisesta aiheutuneet Tampere-talo -yhtiön rakennejärjestelyt ja niiden edellyttämä yhtiöoikeudelliset toimenpiteet.

Konsernijaosto hyväksyi myös lausunnon Tammenlehvä-säätiön sääntömuutoksen. Sääntömuutoksella muutetaan säätiön hallituksen jäsenyyksiä kahdessa vaiheessa niin, että vuoden 2026 alusta lähtien hallituksessa ei enää ole veteraanijärjestöjen edustajia.

Nimityksiä yhtiöiden hallituksiin

Konsernijaoston tehtäviin kuuluu myös nimetä ehdokkaat kaupungin omistamien yhtiöiden hallituksiin. Päätökset yhtiöiden jäsenistä tehdään yhtiökokouksissa.

Syyskuun kokouksessa nimettiin toimintansa aloittavan Tampereen Veden hallituksen jäsenet. Nimetyistä seitsemästä jäsenestä neljä on toiminut aiemmin Tampereen Vesi -liikelaitoksen johtokunnassa. Vasemmistoliittoa edustanut jäsen ei ollut heidän joukossaan. Yksi jäsenistä on henkilökunnan edustaja. Lisäksi nimettiin ehdokkaat Nurmi Resortin hallitukseen. Nimetyt ehdokkaat ovat kaupungin viranhaltijoita.

Lisäksi konsernijaosto sai tilannekatsauksen Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) -ohjeen uudistamisesta. Ohje on tulossa valtuuston päätettäväksi tänä syksynä.

Artikkeli on julkaistu myös Vasen Kaista -verkkolehden merkinnöissä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *