7.5.2021

Valtuustokauden tilinpäätös: Tärkeintä on kaupunkilaisten palvelu

Kaupunkilaisten yhdenvertainen kohtelu, erityisesti yhdenvertaiset oikeudet sosiaali- terveyspalveluihin, olivat asioita, joista lupasin vaalikampanjassani 2017 pitää valtuutettuna huolta. Nyt on aika punnita, miten hyvin tässä onnistuin.

Kaupunkilaisten palveluihin olen päässyt vaikuttamaan valtuustossa mutta ennen kaikkea Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksessa. Perusterveydenhuollon puutteiden vuoksi tamperelaiset joutuvat hakeutumaan hoitoon Acutaan, mikä on lisännyt kaupungin kuluja. Sen sijaan, että kaupunki olisi ryhtynyt korjaamaan hoidon saatavuuden ongelmia, kaupunki yritti pakottaen vähentää tamperelaisten hoitoa Acutassa ja koko Tays:ssa. Onneksi se ei ole mahdollista. Tamperelaisten niin kuin kaikkien muidenkin Suomessa asuvien hoito julkisessa terveydenhuollossa perustuu lääketieteellisesti arvioituun tarpeeseen eikä kunnan talouteen.

Tapahtumista voi lukea lisää mielipidekirjoituksesta, jonka teimme yhdessä sairaanhoitopiirin hallituksen keskustalaisen jäsenen Tuukka Liuhan kanssa. Mielipide julkaistiin sekä Aamulehdessä että Vasen Kaista -verkkolehdessä. Lue lisää: Sairaanhoitopiirin valtuutetut peloteltiin unohtamaan lait ja potilaiden tarpeet 

Hoitoon oikeaan paikkaa viiveettä, hoitoketjut pitäviksi

Kaupunkilaisten yhdenvertaiset oikeudet sosiaali- ja terveyspalveluihin on näkynyt sekä valtuustoaloitteissa että -kyselyissä, joita olen tehnyt. Yksi ongelmallisimmista kohdista on se, etteivät tamperelaiset pääse riittävän ajoissa terveyskeskuksen lääkärin vastaanotolle, minkä vuoksi monet joutuvat menemään päivystykseen Acutaan. Viivästynyt hoidon aloitus voi heikentää taudista paranemista. Se myös maksaa enemmän kuin jos hoito olisi aloitettu ajoissa. Sekä kaupunkilaisten terveyden että kaupungin talouden kannalta paras vaihtoehto on oikea hoito, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Terveyskeskusten toimintaa on kuluvalla valtuustokaudella parannettu muun muassa lisäämällä niin kutsuttuja kiirevastaanottoja, mutta edelleen palveluissa on paljon parantamisen varaa.

Kaupunkilaisten sairaanhoidon toinen keskeinen pulma on hoitoketjujen katkeaminen. mikä tarkoittaa hoidon tai kuntoutuksen jäämistä kesken. Vanhusten kohdalla kyse voi olla jopa heitteillejätöstä, kun Acutasta on kotiutettu vanhus ilman, että  kotona pärjääminen on varmistettu. Teinkin aloitteen, jossa esitettiin kotiutustiimin toiminnan laajentamista. Aloite ei sellaisenaan edennyt, koska siihen olisi tarvittu resursseja, mutta hoidon jatkuvuuden ongelmat nousivat sitä kautta esille. Lue enemmän aloitteesta lisää sujuvuutta ja turvallisuutta ikäihmisten akuuttiin sairaanhoitoon.

Mielestäni Tampereella ei riittävästi seurata hoitopolkujen sujuvuutta. Tiedolla johtaminen pitäisi ottaa nykyistä enemmän kiinteäksi osaksi myös tamperelaisten terveyspalveluita. Tein aiheesta ensin valtuustokyselyn, terveydenhuollon toimivuuden ja laadun seuranta, ja sittemmin myös  oikea hoito oikeassa paikassa -valtuustoaloitteen

Yhdenvertaiset oikeudet hyvään hoitoon

Hoidon saatavuuden ongelmat koskettavat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia kaupunkilaisia. Kesällä 2020 ilmeni, että päihderiippuvaisten mahdollisuudet saada riittävää hoitoa olivat heikot. Tein asiasta valtuustokyselyn: Miten päihderiippuvaisten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten yhdenvertainen kohtelu ja palveluiden saatavuus toteutuu Tampereen kaupungin perusterveydenhuollossa?

Yhdenvertaiset oikeudet hoitoonKeväällä 2020, koronan ensi kuukausina, huolestuin ikäihmisten eristämisestä. Omaisten ja ystävien tapaaminen on keskeinen osa laitoksissa asuvien vanhusten hyvinvointia. Teinkin aiheesta valtuustoaloitteen: ulkoiluttajien ja lisähoitajien palkkaaminen Tampereen kaupungin ikäihmisten laitospalveluihin läheisten tapaamisen mahdollistamiseksi. 

Yksittäisen valtuutetun mahdollisuudet vaikuttaa valtuuston päätöksiin rakentuvat osana koko valtuustoryhmän toimintaa. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on toiminut koko valtuustokauden johdonmukaisesti kaupunkilaisten yhdenvertaisten palveluiden puolesta. Olimme aluksi mukana pormestarikoalitiossa ja saimme pormestariohjelmaan mukaan kirjauksen, ettei asiakasmaksuja nosteeta.  Muut pormestarikoalition valtuustoryhmät eivät kuitenkaan halunneet pitää kiinni pormestariohjelmasta vaan nostivat asiakasmaksuja. Valtuustoryhmämme yksimielinen kanta oli, ettei maksuja tule korottaa, sillä se heikentää pienituloisten mahdollisuuksia hankkia kaupungin tarjoamia palveluja.  Lue lisää Vasen Kaista -verkkolehden jutuista. 

Opastusta ja tietoa yhdenvertaisesti kaikille

Tamperelaisten yhdenvertaisia oikeuksia nostin esiin muutamalla yksittäisiin asioihin huomiota kiinnittävällä valtuustoaloitteella. Viestinnän tutkijana pidän tärkeänä kaupunkilaisten yhdenvertaisia oikeuksia tietoon. Tiedon pitää saavuttaa sellaisetkin, jotka eivät käytä verkkoa tiedonhankinnassa tai tarvitsevat selkokieltä ymmärtääkseen viestin.

Aivan kauden alussa ehdotin, että kehitysvammaisia nuoria varten teetettäisiin asumisen opas selkosuomeksi. Aloite eteni ja opas teetettiin. Opas on luettavissa myös verkossa. Valtuustoaloite on luettavissa täällä. Lisäksi tein valtuustokyselyn Tampereen kaupungin asukkaiden yhdenvertaiset mahdollisuudet saada tietoa liikuntaryhmien toiminnasta. Kyselyn taustalla oli kaupunkilaisen yhteydenotto, jossa hän ihmetteli, ettei liikuntapalveluista ollut saatavilla tietoa muualta kuin verkosta ja Aamulehden mukana jaetussa liitteessä

Tein myös valtuustoaloitteen, jolla ehdotin ikäihmisten tiedonsaannin parantamista. Osa aloitteen ehdo tuksista, kuten palvelumaksuja havainnollistavat esimerkit onkin otettu käyttöön. Lue lisää ikäihmisten palveluista tiedottamisen lähtökohdaksi asiakkaiden tiedon tarve. 

Kuntavaaleista lisää kuntavaalit-sivulla, valuutoaloitteisiin ja kyselyihin linkit valtuusto-sivulla.

Lue lisää vaalitavoitteista kuntavaalit-sivulta

Valtuustokauden tilinpäätökset

Valtuustokauden tilinpäätös 1: tärkeintä on kaupunkilaisten palvelu

Valtuustokauden tilinpäätös 2: viihtyisän, vehreän ja menneisyyttä kunnioittavan kaupungin puolustusta

Valtuustokauden tilinpäätös 3: korruptiivisten piirteiden kitkent

***

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *